fbpx

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ KRONOS EXPRESS

Οι αναγραφόμενοι όροι και κανονισμοί αποτελούν το συμβόλαιο μεταφοράς ή και παραλαβής ή παράδοσης φακέλων ή και δεμάτων μεταξύ του Αποστολέα και της Εταιρείας Kronos Express που στη συνέχεια θα ονομάζεται η «Εταιρεία».

Ο Αποστολέας με τη μεταφορά ή και παράδοση φακέλου ή δέματος στα γραφεία της Εταιρείας ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της, αποδέχεται τους όρους του συμβολαίου τόσο για τον ίδιο όσο και για οποιοδήποτε τρίτο εκ μέρους του οποίου έχει συμφέρον στο περιεχόμενο του φακέλου ή δέματος που θα διακινηθεί από την Εταιρεία.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία δεν αποδέχεται για μεταφορά δέματα βάρους πέραν των 50 κιλών. Οποιαδήποτε δέματα που το περιεχόμενο τους είναι σε υγρή μορφή είτε μπορεί να μετατραπεί σε υγρή μορφή χωρίς στεγανοποιημένη συσκευασία.  Η Εταιρεία δεν μεταφέρει ζώα ή τρόφιμα που είναι ευαίσθητα σε κλιματολογικές συνθήκες ή χρειάζονται ψυγείο και πιθανόν να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά.  Η Εταιρεία δεν μεταφέρει Αρχαιότητες, Έργα τέχνης, ναρκωτικά, εκρηκτικές ύλες ή όπλα, εύθραυστα αντικείμενα που δεν συσκευάζονται με ασφάλεια, πορνογραφικό υλικό.  Επίσης η Εταιρεία έχει το δικαίωμα αν και αυτό κριθεί αναγκαίο να ανοίξει τον φάκελο ή δέμα σε οποιοδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο.  Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την μεταφορά οποιουδήποτε φακέλου ή δέματος, το περιεχόμενο του οποίου κατά τη κρίση της Εταιρείας δεν μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια και νόμιμα.

Σε περίπτωση που η μεταφορά καθοριστεί να πληρωθεί από τον παραλήπτη του αντικειμένου ή από άλλο  τρίτο πρόσωπο και ο παραλήπτης ή το τρίτο πρόσωπο αρνηθούν να παραλάβουν το αντικείμενο με πληρωμή του τέλους μεταφοράς, τότε το αντικείμενο θα επιστρέφεται πίσω και ο αποστολέας θα καταβάλει το σύνολο του τέλους μεταφοράς.

Η ίδια διαδικασία θα εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αντικαταβολής όπου ο παραλήπτης θα πρέπει να καταβάλει την αξία του αντικειμένου για να το παραλάβει.  Σε περίπτωση άρνησης πληρωμής της αντικαταβολής, κανένα δέμα δεν μπορεί να παραδοθεί και θα επιστρέφεται και πάλι στον αποστολέα αφού καταβάλει και τα ανάλογα κόμιστρα διακίνησης.

Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για βλάβη ή καταστροφή που τυχόν θα προκληθεί στο περιεχόμενο φακέλου ή δέματος που οφείλονται σε ακατάλληλη συσκευασία από τον αποστολέα.

Σε περίπτωση που αντικείμενα που αποστέλλονται για παραλαβή, παραμείνουν αζήτητα από τον παραλήπτη πέραν των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής του, τότε αυτά θα επιστρέφονται στον αποστολέα και το σύνολο της χρέωσης για τη μεταφορά του, θα καταβληθεί από τον ίδιο.

Τα δελτία αποστολής αντικειμένων θα φυλάγονται από την Εταιρεία για περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΞΙΑΣ

 • Αντικείμενα αξίας όπως μετρητά, επιταγές, χρυσαφικά, διαβατήρια κ.α. πρέπει απαραίτητα να δηλώνονται στα ταμεία πριν από την έκδοση του δελτίου μεταφοράς για να τοποθετηθούν σε ειδικό φάκελο με ειδική σήμανση.
 • Στη περίπτωση που θα αποσταλούν μετρητά ή άλλα τιμαλφή αξίας, τότε ο αποστολέας θα πρέπει να τα καταμετρήσει παρουσία του λειτουργού εξυπηρέτησης της Εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους πριν να κλειστούν στο σχετικό φάκελο..
 • Εάν το αντικείμενο αξίας δεν είναι μετρητά, τότε θα πρέπει να δηλωθεί η αξία του σε χρηματικούς όρους για να δικαιούται ο αποστολέας αποζημίωση ίσης αξίας σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς ή καταστροφής δέματος ή φακέλου αξίας.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή καταστροφή φακέλων ή δεμάτων που μπορεί να περιέχουν μετρητά ή άλλα αντικείμενα αξίας τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στην
  Εταιρεία κατά την έκδοση του δελτίου αποστολής.
 • Η Εταιρεία για να μεταφέρει αντικείμενα αξίας πρέπει να της δοθούν πλήρη στοιχεία για τον παραλήπτη.
 • Κατά την παραλαβή αντικειμένου αξίας, ο παραλήπτης θα πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρεία την ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδηγού του και θα υπογράψει ολογράφως κατά τη παραλαβή.
 • Σε περίπτωση μη τήρησης των πιο πάνω όρων, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά ή καταστροφή του περιεχομένου του φακέλου ή δέματος.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την μεταφορά οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας κατά τη δική της κρίση και μόνο.
 • Νοουμένου ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι και πρόνοιες που αναφέρονται στους παρόντες όρους και κανονισμούς, σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς ή καταστροφής δέματος ή φακέλου αξίας η Εταιρεία μας θα αποζημιώσει στην περίπτωση που είναι μετρητά ή αντικείμενο αξίας που έχει δηλωθεί η αξία του, με ισάξιο ποσό που παραδόθηκε και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις με ποσό ίσο με την αξία του αντικειμένου που απαιτεί ο αποστολέας και με μέγιστη αποζημίωση €100.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Τηρουμένων των πιο πάνω προνοιών και όρων, η ευθύνη της Εταιρείας για απολεσθέντα αντικείμενα περιορίζεται στην επιστροφή του ποσού που καταβάλατε στην Εταιρεία για τη μεταφορά του.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση δέματος ή φακέλου.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή καταστροφή του περιεχόμενου φακέλου ή δέματος εάν αυτή έχει προκληθεί από λόγους ή αιτίες εκτός του ελέγχου της Εταιρεία.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 • Σε περίπτωση αποστολής ευπαθών αντικειμένων που αλλοιώνονται εύκολα λόγω κλιματολογικών συνθηκών όπως τρόφιμα, φάρμακα κ.α., οι αποστολείς καλούνται όπως και οι ίδιοι ειδοποιούν τους παραλήπτες να τα παραλάβουν έγκαιρα.
 • Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καταστροφή, αλλοίωση, ζημιά ή καθυστέρηση στην παράδοση δεμάτων ή φακέλων, που αλλοιώνονται εύκολα με οποιονδήποτε τρόπο και να έχει προκληθεί.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Οποιοδήποτε επιθυμεί να υποβάλει αίτημα αποζημίωσης στην Εταιρεία για τυχόν απώλεια ή ζημιά ή καταστροφή φακέλου ή δέματος που έχει μεταφερθεί, οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αντικειμένου να υποβάλει το αίτημα του γραπτώς προς την Εταιρεία αναφέροντας όλα τα στοιχεία που αφορούν την περίπτωση και επισυνάπτοντας πιστό αντίγραφο του δελτίου αποστολής του.